top of page

FÖRETAGET

Eklöf & Sandberg Advokater AB är en advokatbyrå i Norrtälje som startades i september 2013 av Anki Eklöf och Marie Sandberg, då som en juristbyrå under namnet Eklöf & Sandberg Juridik AB.

Vi har arbetat tillsammans i flera år som biträdande jurister på en advokatbyrå i Norrtälje, innan vi beslutade oss för att öppna en egen verksamhet tillsammans. Sedan april 2019 är vi ledamöter i Sveriges advokatsamfund.

Vår ambition är att hjälpa privatpersoner och företag med juridiska problem på ett sätt som får våra kunder att känna sig väl bemötta, och att de får rätt juridisk hjälp när de behöver den och till ett rimligt pris.

Anki Eklöf

Jur.kand. Lunds universitet 2006, civilrättslig inriktning med specialkurser i bl.a. kontraktsrätt, skadeståndsrätt och immaterialrätt. Examensarbete om sakrättsligt skydd för immaterialrättsliga licenser.

Biträdande jurist på advokatbyrå i Norrtälje 2006-2013 med arbete främst inom fastighetsrätt och ekonomisk familjerätt samt annan civilrätt.

Notarius publicus i Norrtälje kommun sedan 2012.

Delägare Eklöf & Sandberg Juridik AB sedan 2013, allmänpraktiserande juridisk verksamhet.

Advokat sedan 2019. Delägare i Eklöf & Sandberg Advokater AB.

Marie Sandberg

Jur.kand. Stockholms universitet 2010, familjerättslig inriktning med specialkurser i bl.a. arv och bodelning, samt obeståndsrätt. Examensarbete om dold samäganderätt mellan makar och sambor.

Biträdande jurist på advokatbyrå i Norrtälje 2009-2013 med arbete främst inom ekonomisk familjerätt och civilrätt.

Biträdande notarius publicus i Norrtälje kommun sedan 2012.

Delägare Eklöf & Sandberg Juridik AB sedan 2013, allmänpraktiserande juridisk verksamhet.

Advokat sedan 2019. Delägare i Eklöf & Sandberg Advokater AB.

bottom of page