top of page
Image by Giammarco Boscaro

NOTARIUS PUBLICUS

NOTARIUS PUBLICUS

 

Sedan våren 2012 är vi av Länsstyrelsen förordnade notarius publicus i Norrtälje kommun. 

 

I vårt uppdrag ingår bland annat att intyga kopior och bestyrka namnteckningar, vilket ofta krävs för olika rättshandlingar utomlands.

 

Det är viktigt att du som besöker notarius publicus själv vet vilken sorts bestyrkande du behöver, och att du har med alla nödvändiga dokument.

 

Bestyrkande av namnteckning

I de fall vi ska bestyrka din namnteckning måste du personligen skriva under dokumentet inför oss och visa upp giltig identitetshandling.

 

Apostille

Apostille är en auktoriserad stämpel som är giltig i de länder som undertecknat Konvention om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar, Haag den 5 oktober 1961. I Sverige är det endast notarius publicus som har rätt att utfärda apostille och det kan göras på: 

 

  • handlingar utfärdade av svenska myndigheter som är undertecknade och stämplade av en handläggare på myndigheten

  • översättningar utförda av auktoriserade översättare 

  • handlingar som bestyrkts av (en annan) notarius publicus i Sverige

 

Vi utför inga översättningar. Om du behöver ha en handling översatt rekommenderar vi att du vänder dig till Kammarkollegiet:

 www.kammarkollegiet.se.

 

Apostille samt alla övriga sorters bestyrkanden kostar 500 kr/st inkl. moms. Vänligen notera att betalning sker kontant - vi tar inte kort, och använder inte Swish.

 

För tidskrävande förrättningar, stora mängder handlingar eller förrättningar utanför kontoret tillämpar vi den s. k. rättshjälpstaxan (1 802:50 kr/tim inkl. moms för 2022).

 

Mottagning sker efter överenskommelse. Vänligen ring eller mejla för att boka tid. Mejl: notarius@eksand.se, telefon: 0176-106 30.

bottom of page