top of page
Image by Chris Brignola

SÅ GÅR DET TILL

 

Den första kontakten sker via telefon eller e-post. Mottagning på kontoret sker endast efter tidsbokning.

 

Vi bokar då antingen in ett möte för att starta upp ärendet, eller för en kortare konsultation/genomgång till en fast kostnad, där vi utreder om, och i så fall hur, vi kan biträda dig i saken.

 

Vi förbehåller oss rätten att avböja ärenden utan att erbjuda konsultation, t.ex. på grund av tidsbrist, att det föreligger någon jävssituation, eller att ärendet rör ett rättsområde som vi inte behärskar. En konsultation omfattar inte ärenden avseende upprättande av handlingar.

 

Beroende på ärendetyp tecknar vi ett uppdragsavtal där bland annat prissättning och betalningsvillkor bestäms. Debitering sker enligt en timtaxa som varierar beroende på ärendetyp. Utlägg såsom ansökningsavgifter, registerutdrag m.m. debiteras enligt redovisad faktisk kostnad.

 

Om ditt ärende kan ersättas genom rättsskyddsförsäkring, eller om du är berättigad till rättshjälp, hjälper vi dig självklart med att upprätta behövliga ansökningar.

bottom of page